Darmowe grafiki wektorowe Megafon

                                   Centrum Integracji Społecznej w Ustce od marca br. będzie realizować zadanie pn. "Praca szuka człowieka" w ramach "Programu na rzecz zatrudnienia

socjalnego na lata 2023 - 2025". W związku z tym przyjmiemy grupę uczestników i uczestniczek, którzy chcą otrzymać wsparcie w wejściu/ powrocie na rynek pracy.

Wsparcie w CIS będzie realizowane w ramach konkretnego warsztatu zawodowego: porządkowy i utrzymania terenów zielonych, opiekuńczy, remontowo-budowlany, prac

twórczych. Zakłada się również możliwość wsparcia uczestników w ramach indywidualnie stworzonego warsztatu zewnętrznego u pracodawcy, biorąc pod uwagę diagnozę-

możliwości, predyspozycje, doświadczenie uczestnika. By zostać uczestnikiem/czką CIS w Ustce, należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w

celu weryfikacji kryteriów i złożenia niezbędnych dokumentów.

Zapraszamy!!!

Zaczynamy już od marca!!!

 

 

 praca szuka człowieka plakat.png

 

..............................................................................................................................