Informacja

Centrum Integracji Społecznej w Ustce informuje, że w wyniku naboru wniosków dot. inicjatyw lokalnych w ramach projektu pn.: „Przestrzeń na plus - kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wpłynęły 2 wnioski pn.

a)Park dla naszych czworonożnych pupili – data wpływu: 19.09.2023r.

b)„Łąki kwietne na „Żuławach” – data wpływu: 19.09.2023r.

Zgodnie z powyższym, Zespół Oceniający dokonał wyboru wniosków i uznał, że w dostępnej kwocie środków możliwa jest realizacja wszystkich dwóch pomysłów.

W związku z powyższym, do realizacji planuje się skierować 2 pomysły/ inicjatywy.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji jest otrzymanie zgody IZ oraz przeprowadzenie konsultacji wniosku z wnioskodawcami celem wprowadzenia ewentualnych zmian, dostosowania zadań do wytycznych (m.in. prawnych), skalkulowanie budżetu – oszacowanie na podstawie odpowiedniej procedury zamówień.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W TWORZENIU WNIOSKÓW!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------