Z dniem 30 grudnia 2021r. Zarządzeniem nr 15.2021 Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Ustce przyjęty został Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2025. Jest to dokument wynikający z wymogów ustawowych i jest efektem opracowanego Raportu o stanie dostępności z dnia 26.03.2021r.

Plan działania.pdf

 

-------------------------------------------------------------