Najbliższe  terminy dyżurów pracownika
Państwowej Inspekcji Pracy w budynku Urzędu Miasta Ustka:

- 8 lutego,

- 14 marca,

- 11 kwietnia

 

************************************************************************************