Wyniki otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu FEMP.05.17-IZ.00.001/24 Priorytet 5, działanie nr5.17 Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków programu regionalnego Fundusze dla Pomorza 2021-2027 którego realizatorem będzie Centrum Integracji Społecznej w Ustce

 

wyniki naboru partnera

 

 

********************************************************************