Centrum Integracji Społecznej w Ustce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cis.ustka.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.12.2016r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest oparta na szablonie JOOMLA, częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • brak pełnej audiodeskrypcji – możliwy tylko tekst alternatywny obrazów,
  • niepoprawnie zagnieżdżone niektóre nagłówki,

Udogodnienia:

  • pełna obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki\
  • używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych,
  • wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne; złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów,
  • strona jest wyposażona w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

a) przełącznik zmiany rozmiaru czcionki 

b) przełączniki zmiany kontrastu

c) przełącznik zmiany układu strony

d) przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-30, 2020-12-01, 2023-11-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Kieraś
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pracownik odpowiedzialny za obsługę strony: Magdalena Krasińska

Telefon: 793824711

Każdy ma prawo:

a) zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
b) zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
c) wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

a) dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
b) wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
c) wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce
Adres: Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul. Wiejska 10
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 793 824 711
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna- Budynek Centrum Integracji Społecznej w Ustce aktualnie w budynku przy ul. Wiejskiej 10 w Ustce ma możliwość zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W budynku dostępna jest winda, z systemem głośnomówiącym oraz oznaczeniem symbolami dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak progów utrudniających poruszanie się wózkiem, jak również osobom niewidomym. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brail'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. CIS posiada rampę progową, wspomagającą przejazd przez progi drzwiowe -aktualnie nie ma potrzeby stosowania. Toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Możliwość wykorzystania w siedzibie sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego (wózek inwalidzki, kule) w celu usprawnienia poruszania się osobom z ograniczeniami ruchowymi. Ponadto w zakresie skorzystania z usług CISu, możliwa jest pomoc uczestników w wejściu do budynku. Ponadto w przypadku zapotrzebowania pomocy osobom z niepełnosprawnościami możliwe jest wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Do budynku można wejść z psem asystującym/ przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Centrum Integracji Społecznej nie posiada aplikacji na urządzenia mobilne. Udostępniono na stronie www.cis.ustka.pl zakładkę pn. Tłumacz Migam, wspomagającą osobę niesłyszącą w możliwości kontaktu i porozmawiania z instytucjami oraz osobami prywatnymi. Opcja ta pozwala skontaktować się z dowolnym miejscem, w którym brakuje tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Inne informacje i oświadczenia

Centrum Integracji Społecznej w Ustce w bieżącym 2020r. zostanie przeniesione do nowej siedziby – budynku w pełni dostosowanego do osób ze szczególnymi potrzebami. Na bieżąco dostosowywana jest treść pod kątem spełnienia wymagań dostępności - dotychczasowe informacje, nie uwzględniające zasad WCAG będą na bieżąco zmieniane. Planuje się szkolenia pracowników w zakresie obsługi strony i dostępności. W przypadku możliwości finansowych CIS, zakupione będą aplikacje audiowizualne, dźwiękowe dla os. ze szczególnymi potrzebami w nowym budynku CIS.

Z dniem 30 grudnia 2021r. Zarządzeniem nr 15.2021 Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Ustce przyjęty został Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2025. Jest to dokument wynikający z wymogów ustawowych i jest efektem opracowanego Raportu o stanie dostępności z dnia 26.03.2021r.

Plan działania.pdf

 

-------------------------------------------------------------

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w załączeniu 2020r.

Raport.pdf

 

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Koordynator ds. dostępności: Magdalena Krasińska

tel. 793824711, W sprawach dotyczących dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wyznaczono kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności: 

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1; 
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ;
 3) monitorowanie działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.