Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy, która ma na celu utrzymanie zdrowia psychicznego u osób doświadczających kryzysu rozwojowego czy wszelkiego rodzaju życiowych trudności.

Zapraszamy do korzystania z tej formy wsparcia chętnych uczestników projektu "Przestrzeń na plus  - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E" 

 

Poradnictwo psychologivzne dla uczestników obszaru rewitalizacji -   8 Listopada 2022 w placówce CWMOR ul. Dworcowa 1 w godzinach od 12 do 18