Kopia_zapasowa_PWD logo zmniejszony.jpg

Działalność Placówki Wsparcia Dziennego ,,Aktywne popołudnie”

W ramach projektów „Usteckie Centrum Usług Społecznych” oraz w ramach projektu „Przestrzeń na plus”

Placówka Wsparcia Dziennego zaczęła swoją działalność od sierpnia 2018r. Na chwilę obecną zatrudnionych jest dwóch wychowawców w ramach projektu Usteckie Centrum Usług Społecznych. Równolegle PWD jest prowadzona w ramach projektu "Przestrzeń na plus" uruchomiona została 01.01.2019 i w chwili obecnej uczestniczy w niej 3 dzieci, którzy są pod opieką jednego wychowawcy.

Od momentu powstania Placówki (projekt UCUS) do dnia dzisiejszego zapisanych zostało 26 uczestników placówki (dzieci), w tym dwoje dzieci z autyzmem. W PWD mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia.

                   Do zadań obydwu PWD należy zapewnienie pomocy i wsparcia dzieciom z problemami wychowawczymi, edukacyjnymi i emocjonalnymi, które realizowane jest poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia warsztatowe z psychologiem oraz korepetycje z różnych przedmiotów świadczone przez wolontariuszy.

 W trakcie trwania zajęć uczestnicy mają zapewniony poczęstunek oraz napoje.

                   Placówka realizuje również zadania mające na celu wyrównanie szans dzieci. Ponadto dzieci z obu grup  uczestniczą w zajęciach integracyjno-aktywizacyjnych, takich jak: wyjścia do kina, do pizzerii, na kręgle, na lody. W trakcie wycieczek wyjazdowych uczestnikom PWD zapewniony jest suchy prowiant lub gorący posiłek serwowany w miejscu docelowym wycieczki.

                   W ramach profilaktyki i wykluczenia negatywnych zjawisk społecznych przeprowadzone są pogadanki m.in. na temat bezpieczeństwa w sieci internetowej oraz poświęconych problemom różnego rodzaju uzależnień. Ponadto w ramach zajęć Placówki dotychczas odbył się cykl warsztatów ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” prowadzonych przez ratownika medycznego. W działaniach profilaktycznych oraz w celu obniżania poziomu wykluczenia wychowawcy wraz z funkcjonariuszami policji regularnie monitorują miejsca zagrożone wykluczeniem społecznym.

                   Regularnie w Placówce odbywają się zajęcia plastyczne, sportowe oraz gry i zabawy podwórkowe na świeżym powietrzu prowadzone przez wychowawców. W Placówce organizowane są również imprezy okolicznościowe, takie jak: Wigilia, Wielkanoc, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka oraz organizowane są urodziny uczestników.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.          Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.   

Brak dostępnego opisu zdjęcia.    Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.          

Brak dostępnego opisu zdjęcia.     Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.   Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.        

  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.         

  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.         

Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.    Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.         

Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.           

Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.    Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu  Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją, zbiornik wodny i drzewo         

Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.    Brak dostępnego opisu zdjęcia.         

Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.    Brak dostępnego opisu zdjęcia.Brak dostępnego opisu zdjęcia.           

 Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Brak dostępnego opisu zdjęcia.  Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i ludzie uczą się  Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby