CWMOR-Centrum Wsparcia Mieszkańców Obszaru Rewitalizacji

 

Placówka CWMOR ma swoją siedzibę na ulicy Dworcowej 1 (obok budynku dworca kolejowego). Powstała w ramach unijnego projektu „Przestrzeń na plus”, do którego wciąż można zgłosić się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Będą tam prowadzone działania skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji „E”, obejmującego zakresem ulice: Grunwaldzką, Wróblewskiego, Legionów, Jagiellońską, Zieloną.
W ramach projektu rewitalizacji świadczone są usługi na rzecz osób niesamodzielnych – wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychologiczne, fizjoterapeutyczne), poradnictwo psychologiczne, socjalne itd. Zapewniamy też Teleopiekę. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców w trakcie projektu wprowadzono wsparcie dietetyka oraz podologa. Świadczone są usługi Złotej rączki, czyli pomoc w drobnych naprawach, remontach, a także w sprzątaniu mieszkań czy uporządkowaniu ogródków. Aktywnie działa animator lokalny. Do Centrum przeniesie się Klub Seniora, który dotychczas spotykał się w siedzibie Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Żyj Kolorowo – Partnera projektu.
Opiekunom faktycznym proponowane są m.in. warsztaty dietetyczne, oraz szkolenia prowadzone przez instruktora Warsztatu Opiekuńczego. Zajęcia te od teraz odbywać się będą w pomieszczeniach CWMOR.
W ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Wspierania Rodziny realizowane jest wsparcie dla rodzin - asystenta rodziny, doradcy zawodowego oraz psychologa. Oferowane jest wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz wsparcie grupowe. Planowane są zajęcia psychologiczne z elementami terapii uzależnień. Działa Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej. 
Koszt wyposażenia pomieszczeń to 190 tysięcy złotych, z czego 84 594 zł to kwota pochodząca ze środków unijnych (RPO Województwa Pomorskiego), a kwota 9 952 zł ze Skarbu Państwa. Pozostała część sfinansowana została z budżetu miasta Ustka. Warto dodać, że pomieszczenia zostały wyremontowane i zaadaptowane na potrzeby CWMOR w ramach budowy węzła integracyjnego.

 

 

 

 

Poradnictwo doradcyzawodowego polega na udzielaniu pomocy młodzieży i osobom dorosłym (bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracę) w wyborze zawodu, szkoły, kierunku szkolenia, podjęcia lub zmiany zatrudnienia. Doradca zawodowy dostarcza niezbędnych informacji i służy poradą.

Zapraszamy do korzystania z takiej formy wsparcia chętnych uczestników projektu "Przestrzeń na plus  - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E" 

 

 

 

Poradnictwo doradcy zawodowego dla uczestników obszaru rewitalizacji -  24 Listopada 2022 w placówce CWMOR ul. Dworcowa 1 w godzinach od 13 do 18

Więcej o: poradnictwo doradca zawodowy

 Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy, która ma na celu utrzymanie zdrowia psychicznego u osób doświadczających kryzysu rozwojowego czy wszelkiego rodzaju życiowych trudności.

Zapraszamy do korzystania z tej formy wsparcia chętnych uczestników projektu "Przestrzeń na plus  - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E" 

 

Poradnictwo psychologivzne dla uczestników obszaru rewitalizacji -   8 Listopada 2022 w placówce CWMOR ul. Dworcowa 1 w godzinach od 12 do 18

Więcej o: poradnictwo psychologiczne