Kierownik  CIS w Ustce ogłasza otwarty nabór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24, Priorytet 5, Działanie nr 5.17. Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, którego realizatorem będzie Centrum Integracji Społecznej w Ustce

zarządzenie . ogłoszenie o naborze partnera

formularz i oświadczenia

 

***********************************************************************************************